Warning: Creating default object from empty value in /home/rematilfov/public_html/wp-content/plugins/vamtam-push-menu/push-menu.php on line 106

Consiliul European a adoptat astăzi un nou regulament care consolidează normele de sustenabilitate pentru baterii și deșeurile de baterii. Regulamentul va reglementa întregul ciclu de viață al bateriilor – de la producție la reutilizare și reciclare – și va asigura siguranța, sustenabilitatea și competitivitatea acestora.

„Bateriile sunt esențiale pentru procesul de decarbonizare și pentru tranziția UE către moduri de transport cu emisii zero. În același timp, bateriile uzate conțin multe resurse valoroase și trebuie să putem reutiliza aceste materii prime critice în loc să ne bazăm pe țări terțe pentru aprovizionare. Noile norme vor promova competitivitatea industriei europene și vor asigura faptul că noile baterii sunt sustenabile și contribuie la tranziția verde”, a declarat Teresa Ribera, ministra spaniolă a tranziției ecologice

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului se va aplica tuturor bateriilor, inclusiv tuturor deșeurilor de baterii portabile, bateriilor pentru vehicule electrice, bateriilor industriale, bateriilor de pornire, iluminat sau aprindere (SLI) (utilizate în principal pentru vehicule și utilaje) și bateriilor pentru mijloace de transport ușoare (de exemplu, biciclete electrice, motorete electrice, trotinete electrice).

Economia circulară

Noile norme vizează promovarea unei economii circulare prin reglementarea bateriilor pe parcursul întregului lor ciclu de viață. Prin urmare, regulamentul stabilește cerințe privind sfârșitul ciclului de viață, inclusiv obiective și obligații de colectare, obiective privind recuperarea materialelor și răspunderea extinsă a producătorilor.

Regulamentul stabilește obiective pentru producători de a colecta deșeuri de baterii portabile (63% până la sfârșitul anului 2027 și 73% până la sfârșitul anului 2030) și introduce un obiectiv specific de colectare a deșeurilor de baterii pentru mijloacele de transport ușoare (51% până la sfârșitul anului 2028 și 61% până la sfârșitul anului 2031).

Regulamentul stabilește obiectivul de recuperare a litiului din deșeurile de baterii la 50% până la sfârșitul anului 2027 și la 80% până la sfârșitul anului 2031, obiectiv care poate fi modificat prin acte delegate în funcție de evoluțiile pieței și ale tehnologiei și de disponibilitatea litiului.

Regulamentul prevede niveluri minime obligatorii de conținut reciclat pentru bateriile industriale, bateriile SLI și bateriile EV. Pentru început, acestea sunt stabilite la 16% pentru cobalt, 85% pentru plumb, 6% pentru litiu și 6% pentru nichel. Bateriile vor trebui să dețină o documentație privind conținutul reciclat.

Obiectivul de eficiență a reciclării este stabilit la 80% până la sfârșitul anului 2025 pentru bateriile cu nichel-cadmiu și la 50% până la sfârșitul anului 2025 pentru alte deșeuri de baterii.

Regulamentul prevede că, până în 2027, bateriile portabile încorporate în aparate ar trebui să poată fi demontate și înlocuite de către utilizatorul final, lăsând suficient timp operatorilor pentru a-și adapta proiectarea produselor la această cerință. Aceasta este o dispoziție importantă pentru consumatori. Bateriile mijloacelor de transport ușoare vor trebui să poată fi înlocuite de un profesionist independent.

Norme echitabile pentru toți operatorii

Noile norme vizează îmbunătățirea funcționării pieței interne a bateriilor și asigurarea unei concurențe mai echitabile datorită cerințelor de siguranță, sustenabilitate și etichetare.

Acest lucru se va realiza prin criterii de performanță, sustenabilitate și siguranță, restricții stricte pentru substanțe periculoase precum mercurul, cadmiul și plumbul și informații obligatorii privind amprenta de carbon a bateriilor.

Regulamentul introduce cerințe de etichetare și de informare, printre altele cu privire la componentele bateriei și la conținutul reciclat, precum și un „pașaport pentru baterii” electronic și un cod QR. Pentru a acorda statelor membre și actorilor economici de pe piață suficient timp pentru a se pregăti, cerințele de etichetare se vor aplica începând cel târziu din 2026, iar codul QR începând cel târziu din 2027.

Reducerea impactului social și a impactului asupra mediului

Noul regulament vizează reducerea impactului social și a impactului asupra mediului pe parcursul întregului ciclu de viață al bateriei. În acest scop, regulamentul stabilește norme stricte privind obligația de diligență pentru operatorii care trebuie să verifice sursa materiilor prime utilizate pentru bateriile introduse pe piață. Regulamentul prevede o derogare pentru IMM-uri de la normele privind diligența necesară.

Votul de astăzi al Consiliului încheie procedura de adoptare. Regulamentul va fi de acum semnat de Consiliu și de Parlamentul European. Apoi, textul va fi publicat în Jurnalul Oficial al UE și va intra în vigoare 20 de zile mai târziu.

Regulamentul privind bateriile urmărește să creeze o economie circulară pentru sectorul bateriilor, vizând toate etapele ciclului de viață al bateriilor, de la proiectare până la tratarea deșeurilor. Această inițiativă are o importanță majoră, în special având în vedere dezvoltarea masivă a mobilității electrice. Se preconizează că cererea de baterii va crește de peste zece ori până în 2030.

Noul regulament va înlocui actuala Directivă privind bateriile din 2006 și va completa legislația existentă, în special în ceea ce privește gestionarea deșeurilor.

La 10 decembrie 2020, Comisia Europeană a prezentat o propunere de regulament privind bateriile. Consiliul a adoptat o abordare generală la 17 martie 2022. Parlamentul European a adoptat în plen poziția sa de negociere la 10 martie 2022. În urma negocierilor interinstituționale, s-a ajuns la un acord provizoriu între negociatorii președinției Consiliului și cei ai Parlamentului European. Rezultatul acordului a fost adoptat în plen de Parlamentul European la 14 iunie 2023.

CategoryReciclare
Proudly powered by WordPress